Faculty

Principal Faculty
Giáo viên đào tạo
Image

Simona Cipriani, the owner of the Art of Control Pilates studio and educational director of the Art and Science of Contrology® Pilates Instructor Training (ASCPIT), has been a certified instructor of the Authentic Pilates Method since 1993. Ms. Cipriani, a Second-Generation Pilates Instructor, studied extensively with Romana Kryzanowska at Drago’s Gym in New York City, where she taught by Romana’s side for many years. A dancer for more than 45 years, Ms. Cipriani started performing professionally at the age of 14 in Italy and continued to dance throughout Europe and the United States. During the past years, she has traveled throughout the US, Europe, Asia, and Australia teaching Pilates seminars and workshops. Ms. Cipriani served as a massage therapist for the athletes at the 2004 Olympic games in Athens, Greece, and 2006 in Torino, Italy. She has published two Pilates DVD series and a book.

Simona Cipriani, người thành lập ra trung tâm Pilates Art of Control và giám đốc chuyên môn của khoá đào tạo giáo viên Pilates—Art & Science of Contrology (viết tắt là ASCPIT), là giáo viên được chứng nhận bởi Authentic Pilates (chương trình đào tạo của Romana) từ năm 1993. Cô Simona, giáo viên Pilates thế hệ thứ 2, đã được học riêng với Romana Kryzanowska tại Drago’s Gym ở New York, nơi cô làm trợ giảng cũng như cùng làm việc với Roman trong suốt nhiều năm. Là 1 diễn viên múa trong hơn 45 năm, cô Simona bắt đầu biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 14 tuổi ở Ý, và tiếp tục đi lưu diễn khắp Châu Âu và quanh nước Mỹ. Trong những năm qua cô đã đi vòng quanh thế giới để dạy các workshop và hội thảo Pilates. Cô đã tham gia với vai trò chuyên viên massage cho các vận động viên Olympic ở Athens, Hy Lạp năm 2004 và ở Torino, Ý năm 2006. Cô đã phát hành 2 bộ DVD và 1 cuốn sách về Pilates.

Image

Dr. Joe Muscolino is a licensed chiropractic physician and teaches anatomy and physiology at Purchase College, State University of New York (SUNY). Dr. Muscolino taught kinesiology and musculoskeletal and visceral anatomy, physiology, pathology, and assessment courses at the Connecticut Center for Massage Therapy (CCMT), from 1986–2010. Dr. Muscolino is also an approved provider by the National Program Board for Therapeutic Massage and Bodywork (NCBTMB) for continuing education (CE) credit. He runs numerous advanced study workshops, including his Program “LearnMuscles Continuing Education” (LMCE) for manual and movement professionals.

Tiến sĩ Joe Muscolino là 1 chuyên gia trị liệu thần kinh cột sống có giấy phép hành nghề tại trường Purchase College ở New York (viết tắt là SUNY). Tiến sĩ Muscolino từng dạy về phương pháp trị liệu Kinesiology, hệ cơ xương, giải phẫu và sinh lý học, bệnh lý và cách chuẩn đoán tại trung tâm massage trị liệu bang Connecticut (viết tắt là CCMT), từ năm 1986-2010. Tiến sĩ Muscolino cũng là người được Hiệp hội Massage trị liệu và phương pháp chạm chỉnh quốc gia chỉ định để cung cấp các chương trình đào tạo nâng cao. Ông đã dạy rất nhiều workshop nâng cao, trong đó có chương trình “Học thêm về hệ cơ" (viết tắt là LMCE) dành cho các chuyên gia chạm chỉnh và chuyển động.

Instructor
Image
Emily Huong Nguyen
Emily found Classical Pilates when she was searching for the “Why” behind each exercise. She’s fortunate enough to be able to learn from Simona Cipriani who teaches her valuable lessons inside the studio and outside the studio! The training changed the way she trains humans. That’s why Emily is very passionate about bringing ASCPIT to Vietnam as well as delivering the most authentic Pilates experience to her clients.